เทศบาลตำบลแม่ริมอ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

กองการศึกษา

นายบุญเลิศ ปิ่นนาค

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
053-299523 ต่อ 402

ฝ่ายบริหารการศึกษา

(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นายพฤหัส ยะมะโน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ