เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

เลือกหัวข้อย่อย

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) 453 KB. 11

แชร์หน้านี้: