เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ว่าง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ว่าง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุวัตถิ์ ณ เชียงใหม่

ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ริม

จ.ส.อ.ประนม มาลารัตน์

รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ริม

เขต 1

นางสาวอัมพร พรมจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ริม

นางอำพร อายุยืน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ริม

นางสมศรี จันทร์ภัทรบูรณ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ริม

นางสุมิตรา อยู่สบาย

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่ริม

นางทิพย์สุดา มณีวรรณ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ริม

นายนาวิน บุญปั๋น

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ริม

เขต 2

นายประวิทย์ ปินตา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ริม

นายทวี บุญมาก

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ริม

นายพิศิษฐ กุณนะ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ริม

นายสุรพงษ์ อำภา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ริม


แชร์หน้านี้: