เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุวัตถิ์ ณ เชียงใหม่

ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ริม

จ.ส.อ.ประนม มาลารัตน์

รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ริม

เขต 1

นางสาวอัมพร พรมจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ริม

นางอำพร อายุยืน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ริม

นางสมศรี จันทร์ภัทรบูรณ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ริม

นางสุมิตรา อยู่สบาย

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่ริม

นางทิพย์สุดา มณีวรรณ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ริม

นายนาวิน บุญปั๋น

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ริม

เขต 2

นายประวิทย์ ปินตา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ริม

นายทวี บุญมาก

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ริม

นายพิศิษฐ กุณนะ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ริม

นายสุรพงษ์ อำภา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ริม


แชร์หน้านี้: