เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


มุม KM การจัดการความรู้

เลือกหัวข้อย่อย

ความรู้และการจัดการขยะมูลฝอย

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 การจัดการขยะเปียกในครัวเรือน 777 KB. 202
2 แผ่นผับการจัดการขยะในครัวเรือน 1.34 MB. 263
3 แผ่นผับขยะและการจัดการขยะ ด้วย 3R 1.78 MB. 220

แชร์หน้านี้: