เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


มุม KM การจัดการความรู้

เลือกหัวข้อย่อย

ความรู้และการจัดการขยะมูลฝอย

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 การจัดการขยะเปียกในครัวเรือน 777 KB. 272
2 แผ่นผับการจัดการขยะในครัวเรือน 1.34 MB. 333
3 แผ่นผับขยะและการจัดการขยะ ด้วย 3R 1.78 MB. 294

แชร์หน้านี้: