เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ว่าง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ว่าง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ริม

แชร์หน้านี้: