เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ริม


เลขที่

รายละเอียด

ภาพถ่าย

01/2557

ชื่อ – สกุล

นางประนอม บุญแสน

อายุ 53 ปี


ที่อยู่

55 หมู่ 2 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ข้อมูลความรู้ ความสามารถ

(โดยสังเขป)

ประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย ทำมาแล้ว 10 ปีผลงาน

  1. ดอกกล้วยไม้จำลองจากดินไทย
  2. ดอกไม้จำลองจากดินไทย
  3. วิทยากรถ่ายทอดความรู้


02/2557

ชื่อ – สกุล

นางสุภา กิติสิทธิ์

อายุ 60 ปี


ที่อยู่

66 หมู่ 1 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ข้อมูลความรู้ ความสามารถ

(โดยสังเขป)

ทำขนมต้มผลงาน

วิทยากรทำขนมต้ม ในการฝึกอบรมอาชีพ
ของเทศบาลตำบลแม่ริม


03/2557

ชื่อ – สกุล

นางสุพรรณ ทาเทียม

อายุ 61 ปี


ที่อยู่

504 หมู่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ข้อมูลความรู้ ความสามารถ
(โดยสังเขป)

  1. ทำลูกประคบสมุนไพร
  2. อาหารพื้นเมือง (ไข่ป่าม)ผลงาน

  1. จัดทำ และจำหน่ายลูกประคบสมุนไพร
  2. ประกอบอาชีพนวดแผนโบราณ
  3. ประกอบอาชีพจำหน่ายอาหารพื้นเมือง (ไข่ป่าม)
  4. เป็นวิทยากรฝึกอบรมอาชีพเทศบาลตำบลแม่ริม


04/2557

ชื่อ – สกุล

นายบุญปั๋น ก๋าคำ

อายุ 89 ปี


ที่อยู่

45 หมู่ 7 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ข้อมูลความรู้ ความสามารถ

(โดยสังเขป)

ทำไม้กวาดทางมะพร้าวผลงาน

วิทยากรทำขนมต้ม ในการฝึกอบรมอาชีพ
ของเทศบาลตำบลแม่ริม


05/2560

ชื่อ – สกุล

นางสวาท ศรีกองคำ


ที่อยู่

191/2 ม.8 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ข้อมูลความรู้ ความสามารถ

(โดยสังเขป)

พวงกุญแจลูกปัดผลงาน

วิทยากรทำพวงกุญแจลูกปัด ในโครงการฝึกอาชีพฯ
ของเทศบาลตำบลแม่ริม

06/2560

ชื่อ – สกุล

นางสุพรรณ ทาเทียบที่อยู่

504 ม.1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ข้อมูลความรู้ ความสามารถ

(โดยสังเขป)

วิทยากรทำลูกประคบ ในโครงการฝึกอาชีพฯแชร์หน้านี้: