เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

เลือกหัวข้อย่อย

มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลแม่ริม ประจำปี พ.ศ. 2564

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลแม่ริม ประจำปี พ.ศ. 2564 122 KB. 51

แชร์หน้านี้: