เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


วารสารเทศบาล

เลือกหัวข้อย่อย

วารสารแม่ริม ปี 16 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 วารสารแม่ริม ปี 16 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 18.05 MB. 17

แชร์หน้านี้: