เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เลือกหัวข้อย่อย

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 2564

เทศบาลตำบลแม่ริม ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ริม ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

แชร์หน้านี้: