เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


เรียกประชุมสภาเทศบาล

เลือกหัวข้อย่อย

เรียกประชุมสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 เรียกประชุมสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565 240 KB. 76
2 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ริม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 242 KB. 42

แชร์หน้านี้: