เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


markerติดต่อเทศบาล

แผนที่ตั้ง เทศบาลตำบลแม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


ติดต่อเทศบาลตำบลแม่ริม

333 ถ.แม่ริม - สันทราย ม.8 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

เบอร์โทรศัพท์: 053-297613, 053-299523

โทรสาร: ต่อ 200

อีเมล: tmaerim@gmail.com

แบบฟอร์มติดต่อเทศบาลตำบลแม่ริม