เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


structureคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นายสุวิทย์ ณ เชียงใหม่

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นายชาติพงษ์ ดำรงค์พ่อค้า

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

พ.ต.ไพรัช พูลทวี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

น.ส.พัฒน์นรี ภัทรพิพัฒนกุล

เลขานุการนายกเทศมนตรี


แชร์หน้านี้: