เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


structureคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม
097-9509789

น.ส.พัฒน์นรี ภัทรพิพัฒนกุล

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม
093-1393319

นายชาติพงษ์ ดำรงค์พ่อค้า

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม
062-8914293

พ.ต.ไพรัช พูลทวี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
081-7648472

ร.ต.อ.สนอง การกะสัง

เลขานุการนายกเทศมนตรี
088-2695901


แชร์หน้านี้: