เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ว่าง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ว่าง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


structureคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายกเทศมนตรี(ว่าง)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม
-

รองนายกเทศมนตรี1(ว่าง)

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

รองนายกเทศมนตรี2(ว่าง)

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม
-

ว่าง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
-

เลขานุการนายก(ว่าง)

เลขานุการนายกเทศมนตรี
-


แชร์หน้านี้: