เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สามารถ แจ้งเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์

ช่องทางการร้องเรียน
1. รับเรื่องร้องเรียนผ่านหน้า www.maerim.go.th
2. ร้องเรียนผ่านกล่องรับความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
3. ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
4. ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
5. โทรศัพท์ 053-297613, 053-299523
6. ร้องเรียนทาง Face book : เทศบาลตำบลแม่ริม

แชร์หน้านี้: