เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ว่าง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ว่าง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เลือกหัวข้อย่อย

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566

ปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลแม่ริม ไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดแต่อย่างใด

แชร์หน้านี้: