เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เลือกหัวข้อย่อย

ข้อมูลสถิติการร้องเรียนเรื่องการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 -มีนาคม2565 )

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ข้อมูลสถิติการร้องเรียนเรื่องการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 -มีนาคม2565 ) 86 KB. 48

แชร์หน้านี้: