เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เลือกหัวข้อย่อย

ข้อมูลสถิติการร้องเรียนเรื่องทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ช่วงเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

แชร์หน้านี้: