เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ว่าง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ว่าง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการรับมือปัญหาฝุ่นควัน(PM 2.5) ของเทศบาลตำบลแม่ริม

  • วันที่ 3 เม.ย. 2566
  • อ่าน 201 ครั้ง

????แนวทางการรับมือปัญหาฝุ่นควัน ของเทศบาลตำบลแม่ริม????
????1.เทศบาลได้ประชาสัมพันธ์ ในการห้ามเผาในที่โล่ง โดยเด็ดขาด โดยได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ด้วยป้ายประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้านชุมชน ตามประกาศห้ามเผาของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ ? 15 เมษายน 2566 และจัดทำเอกสาร แผ่นพับ การป้องกันตนเองจากฝุ่นควัน และเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของทางเทศบาล รวมทั้งมีจุดรับแจ้งเหตุการเผาในที่โล่ง ณ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
????2.เทศบาลตำบลแม่ริม จัดเตรียม หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อแจกประชาชนกลุ่มเสี่ยงในลำดับแรก เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็ก ซึ่งแจกไปแล้วบางส่วน แต่เนื่องจาก หน้ากากป้องป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 มีราคาสูง ด้วยแผนงานงบประมาณที่มีจำกัด จึงไม่สามารถแจกให้ครอบคลุมประชาชนได้หมด ทางเทศบาลตำบลแม่ริม จึงได้ขอความอนุเคราะห์ สนับสนุนเพิ่มเติม จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจะนำมามอบให้กลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติมต่อไป
????3.เทศบาลตำบลเม่ริม ได้จัดเตรียมห้องปลอดฝุ่น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลฯ โดยมีระบบฟอกอากาศตลอดเวลาที่เด็กอยู่ในศูนย์ฯ
????4.การพ่นละอองน้ำอาจไม่ได้ช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็กได้โดยตรง แต่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กจากพื้นไม่ให้ฟุ้งกระจายได้อีก และเป็นการฉีดล้างต้นไม้ เพื่อให้ใบไม้สามารถดักจับฝุ่นละอองให้ได้มากขึ้นและความเย็นของละอองน้ำอาจช่วยให้อากาศเกิดการไหลเวียน มีลมพัดช่วยในเรื่องการพัดพาฝุ่นละอองได้
????5.ประเด็นการควบคุมรถควันดำหรือไอเสียรถนั้น ทางขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 เชียงใหม่ ได้ดำเนินการกวดขัน ตรวจสอบ ตรวจจับ และห้ามใช้รถยนต์ควันดำอยู่แล้ว โดยดำเนินการบริเวณถนนสายหลัก เช่น แม่ริม - เชียงใหม่ เป็นต้น ขณะนี้ยังดำเนินการต่อเนื่อง
????6.ในประเด็นของข้อกฏหมาย เรื่อง พรบ.อากาศสะอาดนั้น เป็น กฎหมายระดับประเทศ ซึ่งต้องใช้เวลา ต้องผ่าน สภาผู้แทนราษฎร สำหรับในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ริม ได้บังคับใช้ พรบ.สาธารณสุข ในการแก้ไขเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่งอยู่แล้ว
????7.ในประเด็นสุดท้าย ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ในการห้ามเผาในที่โล่งแจ้งอย่างเด็ดขาด และดูแลสุขภาพตนเอง โดยงดการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ในขณะที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กสูง

แชร์ข่าวนี้: