เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลแม่ริม ดำเนินการออกพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ ด้วยเครื่องพ่นหมอกควัน(swing fog) ครั้งที่ 1 บริเวณหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว ชุมชนทุ่งหัวช้าง ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

  • วันที่ 23 พ.ค. 2566
  • อ่าน 53 ครั้ง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นางอำไพพรรณ ทับทอง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ ด้วยเครื่องพ่นหมอกควัน(swing fog) ครั้งที่ 1 บริเวณหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว ชุมชนทุ่งหัวช้าง หมู่ 7 ตำบลริมใต้ เนื่องจากได้รับแจ้ง จาก รพ.สต. บ้านริมใต้ ว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก พักอาศัยในสถานที่ดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่อไป

แชร์ข่าวนี้: