เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวกิจกรรม

นางอำไพพรรณ ทับทอง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม เป็นประธานในการเปิดการอบรมด้านสาธารณสุข (รณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก) ณ ห้องประชุมพัฒนานุสรณ์ เทศบาลตำบลแม่ริม ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

  • วันที่ 25 พ.ค. 2566
  • อ่าน 53 ครั้ง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางอำไพพรรณ ทับทอง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม เป็นประธานในการเปิดการอบรมด้านสาธารณสุข (รณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก) ณ ห้องประชุมพัฒนานุสรณ์ เทศบาลตำบลแม่ริม เนื่องจากระยะนี้เข้าสู่ฤดูฝนจึงมีน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลแม่ริมจึงจัดอบรมให้ความรู้โรคไข้เลือดออก แก่ อสม. แกนนำครัวเรือน และนักเรียน เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการชุมชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ทั้งนี้นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริมได้มอบทรายเคลือบสารเคมีแก่ชุมชนในการควบคุมลูกน้ำยุงลายอีกทางหนึ่ง

แชร์ข่าวนี้: