เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ว่าง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ว่าง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน นายจ้างและผู้ประกันตน อย่าลืม! ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง

  • วันที่ 26 ต.ค. 2566
  • อ่าน 144 ครั้ง

ด่วน????

นายจ้างและผู้ประกันตนอย่าลืม! ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง

????
ช่องทางลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง
? ระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th
? สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา

????

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทางเว็บไซต์

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

?? คุณสมบัตินายจ้างและผู้ประกันคนที่มีสิทธิเลือกตั้ง ดังนี้
???? นายจ้าง
- สัญชาติไทย
- ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนเดือนที่มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง (มีนาคม-สิงหาคม 2566)
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ภายใน 6 เดือนก่อนเดือนที่ประกาศเลือกตั้ง)
- กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล ผู้จะใช้สิทธิต้องอยู่ในฐานะผู้มีอำนาจ/กรณีเป็นผู้มีอำนาจในนิติบุคคลมากกว่า 1 นิติบุคคลต้องเลือกใช้สิทธิแห่งเดียว
???? ผู้ประกันตน
- สัญชาติไทย
- ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนเดือนที่มีการประกาศให้เลือกตั้ง (มีนาคม-สิงหาคม 2566)
- จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ภายใน 6 เดือนก่อนเดือนที่ประกาศเลือกตั้ง)
นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิรีบมาลงทะเบียนกันเลย ????
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้ง 02-956-2222 ในวันและเวลาราชการ

แชร์ข่าวนี้: