เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

ว่าง - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

ว่าง

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวกิจกรรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจประเมินสุขลักษณะ และตรวจวัดพื้นที่สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร จำนวน 1 แห่ง ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

  • วันที่ 9 พ.ย. 2566
  • อ่าน 16 ครั้ง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจประเมินสุขลักษณะ และตรวจวัดพื้นที่สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร จำนวน 1 แห่ง เพื่อประกอบความคิดเห็นของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการออกใบอนุญาตตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ริม เรื่อง สถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ 2566)

แชร์ข่าวนี้: