เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ว่าง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ว่าง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวกิจกรรม

นางอำไพพรรณ ทับทอง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม พร้อมคณะผู้บริหาร นำทีมเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล และ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ วันที่ 29 พฤษภาคม 2567

  • วันที่ 29 พ.ค. 2567
  • อ่าน 62 ครั้ง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นางอำไพพรรณ ทับทอง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม พร้อมคณะผู้บริหาร นำทีมเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล และ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ เพื่อสำรวจข้อมูลความต้องการและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในเขตเทศบาล เพื่อประสานให้ความช่วยเหลือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

แชร์ข่าวนี้: