เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ว่าง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ว่าง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวกิจกรรม

นายชาติพงษ์ ดำรงค์พ่อค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ริมครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

  • วันที่ 30 พ.ค. 2567
  • อ่าน 61 ครั้ง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายชาติพงษ์ ดำรงค์พ่อค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ริมครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณา
- ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 ? 2570 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567
- ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 ? 2570 ) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567
- พิจารณาผลการให้คะแนนติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลแม่ริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แชร์ข่าวนี้: