เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ว่าง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ว่าง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวกิจกรรม

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม เป็นประธานการตรวจประเมินมาตรฐาน คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567

  • วันที่ 5 มิ.ย. 2567
  • อ่าน 61 ครั้ง

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายณัฐชนัน ก้อนจำปา ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม เป็นประธาน การตรวจประเมินมาตรฐาน คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล โดยเทศบาลแม่ริม เข้ารับการประเมินมาตรฐาน จำนวน 2 ระบบได้แก่ EHA 1001 รบบสุขาภิบาลอาหาร และ EHA 9091 การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยคณะกรรมการประเมินจากศูนย์อนามัยที่ 1 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผลการประเมินผ่านมาตรฐาน ระดับเกียรติบัตรรับรองทั้ง 2 รายการ

แชร์ข่าวนี้: