เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ว่าง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ว่าง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวประชาสัมพันธ์

หากพบเห็นการกระทำผิดโปรดเเจ้งเทศบาลตำบลแม่ริม

  • วันที่ 8 ก.ค. 2567
  • อ่าน 9 ครั้ง

????????หากพบเห็นการกระทำผิดโปรดเเจ้งเทศบาลตำบลแม่ริม??
การกระทำที่ถือเป็นความผิดเกี่ยวกับการซื้อสิทธิขายเสียง
----------
1. การซื้อเสียง คือ เมื่อมีการเลือกตั้งแล้วผู้สมัคร หรือหัวคะแนนนำเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดมาเสนอให้ สัญญาว่าจะให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และรวมถึงการจัดเลี้ยง เพื่อลงคะแนน หรืองดเว้นไม่ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครใด
2. การขายเสียง คือ เมื่อมีการเลือกตั้งแล้วผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เรียกรับหรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากผู้สมัคร หรือหัวคะแนน เพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนน เลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครใด การซื้อสิทธิขายเสียงเป็น การกระทำความผิดกฏหมาย ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทั้งผู้ที่ซื้อเสียง และผู้ขายเสียงต้องรับนโยบายตามกฏหมาย
โดยที่มีฐานความผิดพบบ่อย ผู้ซื้อเสียง อัตราโทษ จำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี ผู้ขายเสียง อัตราโทษคือจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี ถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท ทำลายบัตรเลือกตั้ง จำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท แ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี และย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้าน เพื่อใช้สิทธิลงคะแนนโดยมิชอบ อัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการเลือกตั้งมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

แชร์ข่าวนี้: