เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ริม ครั้งที่2/2564 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564

  • วันที่ 3 ธ.ค. 2564
  • อ่าน 62 ครั้ง

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ริม ครั้งที่2/2564 เพื่อพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570), การติดตามและประเมินผลโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570), การติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 และกำหนดแนวทางการติดตาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แชร์ข่าวนี้: