เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวกิจกรรม

นางอำไพพรรณ ทับทอง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม ได้มอบหมายให้ นายสุวิทย์ ณ เชียงใหม่ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ริม ครั้งที่4/2564 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564

  • วันที่ 23 ธ.ค. 2564
  • อ่าน 60 ครั้ง

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นางอำไพพรรณ ทับทอง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม ได้มอบหมายให้ นายสุวิทย์ ณ เชียงใหม่ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ริม ครั้งที่4/2564 เพื่อพิจารณารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม ผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนสมาชิคสภาเทศบาล บุคคลภายนอกได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน/ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ

แชร์ข่าวนี้: