เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวกิจกรรม

นายสุวัตถิ์ ณ เชียงใหม่ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ริม เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ริม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564

  • วันที่ 27 ธ.ค. 2564
  • อ่าน 51 ครั้ง

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายสุวัตถิ์ ณ เชียงใหม่ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ริม เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ริม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ริมโดย นางอำไพพรรณ ทับทอง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

แชร์ข่าวนี้: