เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลแม่ริมได้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ กู้ชีพ - กู้ภัย (ช่วงเช้า) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

  • วันที่ 18 ก.พ. 2565
  • อ่าน 36 ครั้ง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางอำไพพรรณ ทับทอง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในโครงการฝึกอบรมทบทวนทีมกู้ชีพกู้ภัย ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลแม่ริม ให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมในการออกปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้มีการฝึกทบทวนอยู่เสมอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความชำนาญและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง และปลอดภัยที่สุด

แชร์ข่าวนี้: