เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวกิจกรรม

นางอำไพพรรณ ทับทอง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริมมอบหมายให้ คณะผู้บริหาร เเละเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ริม ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ริม ดำเนินการทำความสะอาดรางระบายน้ำ บริเวณชุมชนข่วงเปา ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

  • วันที่ 29 พ.ค. 2566
  • อ่าน 11 ครั้ง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นางอำไพพรรณ ทับทอง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริมมอบหมายให้ คณะผู้บริหาร เเละเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ริม ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ริม ดำเนินการทำความสะอาดรางระบายน้ำ บริเวณชุมชนข่วงเปา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงกับรางระบายน้ำ

แชร์ข่าวนี้: