เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวกิจกรรม

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ริม ดำเนินการทำความสะอาดบ้านและดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้พิการด้อยโอกาส ในชุมชน เนื่องจากได้รับการประสานงานจากผู้ใหญ่บ้านชุมชนศรีบุญเรือง ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

  • วันที่ 29 พ.ค. 2566
  • อ่าน 10 ครั้ง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นางอำไพพรรณ ทับทอง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม มอบหมายให้ นางสาวพัฒน์นรี ภัทรพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ริม ได้ดำเนินการทำความสะอาดบ้านและดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้พิการด้อยโอกาส ในชุมชน เนื่องจากได้รับการประสานงานจากผู้ใหญ่บ้านชุมชนศรีบุญเรือง

แชร์ข่าวนี้: