เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวกิจกรรม

นางอำไพพรรณ ทับทอง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ริม โดยมีวาระที่สำคัญในการประชุม คือ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

  • วันที่ 30 พ.ค. 2566
  • อ่าน 15 ครั้ง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นางอำไพพรรณ ทับทอง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ริม โดยมีวาระที่สำคัญในการประชุม คือ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ริม

แชร์ข่าวนี้: